คุณสมบัติของผู้ที่ขอสินเชื่อ
  • ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้น
  • ธุรกิจจะต้องมีใบจดทะเบียนประกอบการ
  • มีที่ตั้งหน้าร้านหรืออฟฟิศที่ชัดเจน
  • เอกสารประกอบการของผู้ที่ขอสินเชื่อ
  • รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน    
  • รูปถ่ายใบจดทะเบียนประกอบการ
  • รูปถ่ายสินค้า หน้างาน ออฟฟิศ
Powered by MakeWebEasy.com