เอกสารที่ต้องยื่นในการขอสินเชื่อ
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบจดทะเบียนการค้า หรือ มีหนังสือรับรองธุรกิจที่ทำอยู่
  4. สัญญาเช่า และ รูปถ่ายหน้าธุรกิจของคุณลูกค้า
  5. หนังสือรับรองการขอเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล *( ถ้ามี )
Powered by MakeWebEasy.com